Blekinge Uppfinnareverkstad, medlem i SUF svenska uppfinnareföreningen men också en ideell förening med ett hundratal medlemmar från Blekinge och angränsade län.

Verkstadslokalerna finns i Halda Utvecklingscentrum, Öjavadsvägen 2 i Svängsta. Det finns både metall- och träavdelning.

Föreningen bildades 1982 med en experimentverkstad som blev Projekt Svängsta och man anställde en medarbetare. År 2002 antogs nuvarande namn. Under årens lopp har hundratals
idéer tagits fram som prototyper.

Bland dem har ett 30-tal blivit till produkter som tillverkas i större eller mindre serier och givit många arbetstillfällen.

  • Föreningen är öppen för personer och företag.

  • Du får utnyttja maskinparken under förutsättning att Du har
    god vana av arbete i maskinen i fråga.

  • Du svarar själv för anskaffning av råmaterial.

  • För utnyttjande av viss utrustning, t. ex. svets, uttages avgifter för
    förbrukat material, gas etc.

          

2017-10-25 Elever från Väggaskolan TE4(Teknisk linje) är just nu hos oss och gör ett projekt som innefattar både tillverkning och koppling till elektronik.
H1>

2017-10-24 Produma AB har byggt en ny prototyp av slipmaskin för trä som kommer att marknadsföras i närtid Mer information kan du hitta på hemsida Produma.se


2017-11-06 Elever från maskinteknisk linje BTH i Karlskrona är just nu på uppfinnareverkstaden och gör ett hållfasthetsprojekt.<


2017-11-13 Andra gruppen elever från maskinteknisk linje BTH i Karlskrona är just nu på uppfinnareverkstaden och gör samma hållfasthetsprojekt som grupp ett gjorde för en vecka sedan.


2017-11-21 Tredje och sista gruppen elever från maskinteknisk linje BTH i Karlskrona har nu varit på Uppfinnareverkstaden och gjort sitt hållfasthetsprojekt.Projektet har varit att bygga en bro med givna förutsättningar, som skall tåla max. belastning.


Hem | Verkstaden | Innovatören | Uppfinningar | Snilleblixten
Styrelsen | Kontakt | Länkar | Kurser | Medlemskap | Idérådet Blekinge


Blekinge Uppfinnareverkstad
Öjavadsvägen 2, 376 36 Svängsta
Tel: 0454-58 90 25E-post: info@blekingeuppfinnare.se   Hemsida: blekingeuppfinnare.se

© Hälleviks Webdesign - Blekinge Uppfinnareverkstad